תוצאות חיפוש מילת מפתח 'הצה"ר כינוסים'

מציג 161-170 מתוך 228 פריטים

ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, תזכירים, דו"חות, החלטות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 29/05/1946
עד תאריך: 26/04/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 7 - 1/ 1
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, חוזרים באנגלית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/11/1946
עד תאריך: 26/04/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 7 - 1/ 4
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, פארטיי-ראט - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/04/1947
עד תאריך: 15/05/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 7 - 2/ 8
סימול ג 7 - 3/ 1
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף ארה"ב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/11/1946
עד תאריך: 30/12/1947
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 6
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, התכתבות עם סניף ארה"ב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/01/1948
עד תאריך: 01/06/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 7 - 3/ 7