תוצאות חיפוש מילת מפתח 'הצה"ר ארגון'

מציג 71-80 מתוך 535 פריטים

מרכז הצ"ח א"י, ד"ר פאול אהרנסברג - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/03/1940
עד תאריך: 18/11/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 11/ 1
מרכז הצ"ח א"י, אל הישוב - פניות בדבר הצטרפות לתנועה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/07/1936
עד תאריך: 12/04/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 16/ 7
הצה"ר ת"א, תקנונים של הסניף מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/12/1929
עד תאריך: 02/02/1933
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 ב - 1
הצה"ר ת"א, פרוטוקולים מישיבות ועד מחלקת התרבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/02/1929
עד תאריך: 10/03/1929
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 ב - 3
הצה"ר ת"א, רשימות חברי הסניף מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1929
עד תאריך: 22/04/1934
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 ב - 4
הצה"ר ת"א, בקשות להתקבל כחבר ברית הצה"ר מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1936
עד תאריך: 31/12/1936
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 ב - 5
הצה"ר ת"א, עניינים כספיים - מכתבים, דו"חות, חשבונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/11/1929
עד תאריך: 11/06/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 ב - 6