תוצאות חיפוש מילת מפתח 'הצה"ר ארגון'

מציג 391-400 מתוך 535 פריטים

הצה"ר מזכירות זמנית ורשה, התכתבות (גרמנית) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/04/1933
עד תאריך: 24/04/1933
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 3 א - 4
סימול ג 8 - 1
ברית הצה"ר המאוחדת ההנהלה, התכתבות (אריה אלטמן) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 18/11/1948
עד תאריך: 11/01/1949
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 8 - 2
ברית הצה"ר המאוחדת ההנהלה, התכתבות (מאיר גרוסמן) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 08/07/1948
עד תאריך: 19/04/1949
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 8 - 3
ברית הצה"ר המאוחדת ההנהלה, התכתבות (שמשון יוניצ'מן) מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/01/1949
עד תאריך: 24/01/1949
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 8 - 4
סימול ג 8 - 6
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, תזכירים, דו"חות, החלטות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 29/05/1946
עד תאריך: 26/04/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 7 - 1/ 1
ברית הצה"ר המאוחדת מזכירות, גילויי דעת לעתונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 24/01/1945
עד תאריך: 13/04/1948
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 7 - 1/ 2