תוצאות חיפוש מילת מפתח 'הצ"ח סקירות'

מציג 31-40 מתוך 113 פריטים

מרכז הצ"ח א"י, מועצת הצ"ח - פרוטוקולים מישיבות א'-ז' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/02/1940
עד תאריך: 31/12/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 12/ 6
מרכז הצ"ח א"י, טיפול במגבית כופר הישוב מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/08/1938
עד תאריך: 21/02/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 15/ 6
מרכז הצ"ח א"י, אל הישוב - פניות בדבר הצטרפות לתנועה מצב החומר: סרוק
מתאריך: 12/07/1936
עד תאריך: 12/04/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 16/ 7
מרכז הצ"ח א"י, פרסומים על התנועה הרביזיוניסטית מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/10/1938
עד תאריך: 20/02/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 16/ 9
מרכז הצ"ח א"י, חוזרים ופרסומים של גופים שונים מצב החומר: סרוק
מתאריך: 04/02/1937
עד תאריך: 31/05/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 16/ 10
מרכז הצ"ח א"י, סקירות שונות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 11/12/1938
עד תאריך: 23/05/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 16/ 12