תוצאות חיפוש מילת מפתח 'הצ"ח כספים'

מציג 31-40 מתוך 119 פריטים

מרכז הצ"ח א"י, שלטון בית"ר לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 13/07/1936
עד תאריך: 07/04/1939
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 3/ 4
מרכז הצ"ח א"י, נציבות בית"ר א"י - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 31/01/1936
עד תאריך: 05/11/1939
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 3/ 6
מרכז הצ"ח א"י, נשיאות הצ"ח ורשה - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 16/06/1936
עד תאריך: 12/07/1939
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 3/ 16
מרכז הצ"ח א"י, נשיאות הצ"ח בפריס - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 10/11/1935
עד תאריך: 13/02/1936
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 3/ 17
מרכז הצ"ח א"י, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/02/1936
עד תאריך: 31/12/1936
הוסף לסל המסמכים
מרכז הצ"ח א"י, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1937
עד תאריך: 30/12/1937
הוסף לסל המסמכים
מרכז הצ"ח א"י, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 02/01/1938
עד תאריך: 23/12/1938
הוסף לסל המסמכים
מרכז הצ"ח א"י, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 06/01/1939
עד תאריך: 30/12/1939
הוסף לסל המסמכים
מרכז הצ"ח א"י, נשיאות הצ"ח לונדון - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 04/01/1940
עד תאריך: 18/12/1940
הוסף לסל המסמכים
מרכז הצ"ח א"י, קופת חולים לעובדים לאומיים - התכתבות מצב החומר: סרוק
מתאריך: 26/12/1939
עד תאריך: 08/11/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 3/ 19