תוצאות חיפוש מילת מפתח 'הצ"ח ארגון'

מציג 141-150 מתוך 307 פריטים

מרכז הצ"ח א"י, התכתבות עם חברי מרכז הצ"ח א"י מצב החומר: סרוק
מתאריך: 17/12/1935
עד תאריך: 19/12/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 11/ 9
מרכז הצ"ח א"י, הבחירות לקונגרס היסוד של הצ"ח, 18.8.1935 מצב החומר: סרוק
מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 30/09/1935
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 12/ 1
מרכז הצ"ח א"י, מועצת הצ"ח - פרוטוקולים מישיבות א'-ז' מצב החומר: סרוק
מתאריך: 21/02/1940
עד תאריך: 31/12/1940
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 12/ 6
מרכז הצ"ח א"י, ברית המגשימים - פרוטוקול מצב החומר: סרוק
מתאריך: 05/08/1936
עד תאריך: 05/08/1936
הוסף לסל המסמכים
סימול ג 10 א - 13/ 2