מחנות מעצר אפריקה, מאחורי גדרות התיל, זכרונות של פנחס בן חורין

01.10.1946 - 07.07.1948

סימול התיק : כ 15 - 9/ 1

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: מדויק

תוכן

יומן בכתב יד של פנחס בן חורין ממחנות המעצר בלטרון ובגילגיל, קניה בליווי קטעי עתונות, תצלומים וקורות חיים.
(העתק מצולם)

מילות מפתח