'הפלגתה של ספינת האצ"ל אלטלנה ללא קשר רדיו מצרפת לארץ ישראל' 22-11 ליוני 1948

סימול עבודת המחקר : כ8 - 286

שם המחבר: שריג גבי
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

ציוד הרדיו באלטלנה, בצרפת בארץ ישראל. התקשורת בין אלטלנה למפקדת האצ"ל בארץ.