מנהיגה משורות האופוזיציה: דיוקנה המנהיגותי של מפקדת באצ"ל וחברת הכנסת אסתר רזיאל נאור

סימול עבודת המחקר : כ8 - 516

שם המחבר: טייטלבאום-קריא נעמה
שנה לועזית: 2019
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן. המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט
הערות: העבודה זכתה במלגת לוין

תוכן

ביוגרפיה של מפקדת האצ"ל וחברת הכנסת אסתר רזיאל נאור.