אשבל מיכאל

סימול תיק החלל : חא - 37/ 9

כינוי החלל : סמל מיכאל
שנת הלידה: 1922
שנת הפטירה: 1947
מצב החומר: מסודר / ממוחשב

תוכן

תצלומים:
מיכאל אשבל; המצבה של מיכאל אשבל; צפירה, אישתו של דב אשבל, האח של מיכאל אשבל.
(התיק בכספת, מיכל מס' 9)