אשבל מיכאל

סימול תיק החלל : חא - 37/ 7

כינוי החלל : סמל מיכאל
שנת הלידה: 1922
שנת הפטירה: 1947
מצב החומר: מסודר / ממוחשב

תוכן

עדויות ודברים לזכרו של מיכאל אשבל מאת:
שרה לבני
דב אשבל
מנחם מלצקי (אריה מליץ)
אליעזר שרון - סודיט (קבצן)
דוד טהורי
ברוך ווינר (קונוס)
נחום סלונים
צפורה פלומין
בתיק גם: שתי עדויות לא מזוהות ודברים מתוך ערב לזכרו
(התיק בכספת, מיכל מס' 9)