אשבל מיכאל

סימול תיק החלל : חא - 37/ 6

כינוי החלל : סמל מיכאל
שנת הלידה: 1922
שנת הפטירה: 1947
מצב החומר: מסודר / ממוחשב

תוכן

תעודות בקשר למשפט:
כתב האשמה נגד מיכאל אשבל ויוסף שמחון
הזמנה להופיע בפני בית משפט צבאי
התכתבות של עו"ד מקס זליגמן בנוגע למיכאל אשבל ויוסף שמחון,1946
(התיק בכספת, מיכל מס' 9)