אשבל מיכאל

סימול תיק החלל : חא - 37/ 5

כינוי החלל : סמל מיכאל
שנת הלידה: 1922
שנת הפטירה: 1947
מצב החומר: מסודר / ממוחשב

תוכן

הצהרותיהם של יוסף שמחון ומיכאל אשבל בבית הדין הצבאי בירושלים ביום י"ד סיון תש"ו -
תמלול של ההצהרות במכונת כתיבה ופרסומן בכרוזי האצ"ל.
1946
(התיק בכספת, מיכל מס' 9)