אשבל מיכאל

סימול תיק החלל : חא - 37/ 2

כינוי החלל : סמל מיכאל
שנת הלידה: 1922
שנת הפטירה: 1947
מצב החומר: מסודר / ממוחשב

תוכן

יומן הכלא של מיכאל אשבל, 6.3.1946 - 12.10.1946 (מקור):
תיאור חיי היום יום בבתי הסוהר המנדטורים בירושלים ובעכו: מחברת שחורה, היומן מסתיים ב- 12.10.1946 (בספר "עלי בריקדות", שבו פורסם יומנו של אשבל, מסתיים היומן ב-31.12.1946).
בתיק גם: מחברת
עם העתק בכתב יד של היומן (מסתיים ב- 13.6.1946) - נשמר ברשותה של בלה אלחנני ז"ל.
(התיק בכספת - מיכל מס' 9)