דליה - אוסף מתוך ארכיון בית ז'בוטינסקי ומוזיאון הלח"י

סימול עבודת המחקר : כ8 - 515

שם המחבר: אגוזי חוטר רותם
שנה לועזית: 2018
שם המוסד : המרכז האקדמי ויצו חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: עבודה במסגרת קורס עיצוב ספר בלימודי תיקשורת חזותית. העבודה זכתה בפרס מכון ז'בוטינסקי בישראל

תוכן

ספר אלבום המלווה בתצלומי פריטים של גולי אצ"ל ולח"י באפריקה מארכיון מכון ז'בוטינסקי וממוזיאון לח"י.
העבודה בוצעה על ידי רותם אגוזי חוטר, נכדתו של יהודה בורכוב ז"ל, אחד מגולי אצ"ל באפריקה.