שלוש פנים לזרתוסטרה העברי: מבט היסטורי על מתרגמים, תרגומים וקוראים על פי התרגומים לעברית של כה אמר זרתוסטרה מאת ניטשה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 512

שם המחבר: כהן ארנון
שנה לועזית: 2017
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה. החוג להיסטוריה כללית
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

העבודה משווה בין שלושה תרגומים לספרו של פרידריך ניטשה, "כה אמר זרתוסטרה", דוד פרישמן, ישראל אלדד ואילנה המרמן.