השיח הישראלי על יהודה, שומרון והעיר העתיקה בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים (1967-1948)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 510

שם המחבר: הורנשטיין אלונה
שנה לועזית: 2017
שם המוסד : אוניברסיטת אריאל
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

יחסה של החברה הישראלית לשטחי יהודה, שומרון והעיר העתיקה תחת שליטת ממלכת ירדן (1948 - 1967).
העבודה מתיחסת גם ליחסן של תנועת החרות, מפלגת הלוחמים והמרכז החופשי לאזורים אלו.