משנתו הכלכלית-חברתית של זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 509

שם המחבר: לוב סיון
שנה לועזית: 2017
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי החברה. המחלקה למדע המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

העבודה עוסקת במשנתו הכלכלית-חברתית של זאב ז'בוטינסקי ובבחינת יישומה במדיניות הכלכלית-חברתית שהונהגה בארץ ישראל על ידי ההנהגה הציונית בתקופת "המדינה שבדרך" ולאחר מכן על ידי ממשלת מפא"י בעשור הראשון של מדינת ישראל.