המושג תיקון עולם על פי זאב ז'בוטינסקי ומרטין בובר בראי משנתם החברתית כלכלית כנגזרת של מושג זה: דיון משווה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 508

שם המחבר: זכאים קרסנוב שירן
שנה לועזית: 2017
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי החברה. המחלקה למדע המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

מבט השוואתי על משנתם החברתית-כלכלית של זאב ז'בוטינסקי ומרטין בובר ותפיסתם את המושג "תיקון עולם" כחלק ממשנה זו.