היחס לשכול ואובדן ביישוב היהודי בארץ ישראל בשנים 1939 - 1882 בראי עיתונות התקופה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 506

שם המחבר: גלעדי דבורה
שנה לועזית: 2018
שם המוסד : אוניברסיטת אריאל
סוג עבודת המחקר: דוקטורט
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

העבודה בוחנת את היחס לשכול בישוב היהודי בארץ ישראל בשנים 1882 - 1939 כפי שהשתקף בעיתונוי התקופה, והשפעתו של השכול על הלגיטימציה של הישוב בציונות.
ראה פרק על שלמה בן יוסף, עמ' 273.

מילות מפתח