כיצד השפיעו ביקוריו של זאב ז'בוטינסקי בארצות הברית על התבססות התנועה הרוויזיוניסטית ופעילות הארגון הצבאי הלאומי?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 505

שם המחבר: בר און מורלי טל
שנה לועזית: 2018
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

העבודה סוקרת את ביקוריו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי בארה"ב ובהשפעתם על יהודיה: יחסם לתוכנית האווקואציה; התפתחות התנועה הרוויזיוניסטית והאצ"ל; והקמת "הוועד העברי לשחרור האומה".