ההבדלים בין ז'בוטינסקי לבגין בתפיסתם את הזהות היהודית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 504

שם המחבר: צאל שמעיה
שנה לועזית: 2017
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי החברה. המחלקה למדע המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

מבט השוואתי על יחסם של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין לדת היהודית ומקומה בזהות הלאומית.