המתווה החוקתי של ז'בוטינסקי והמצב המשפטי במדינת ישראל: דיון השוואתי בנושא השפה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 503

שם המחבר: קלו-לקס נעמי
שנה לועזית: 2017
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי החברה. המחלקה למדע המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

מבט השוואתי על מעמד השפות העברית והערבית במתווה החוקתי של זאב ז'בוטינסקי ובמדינת ישראל.
בעבודה גם התייחסות ל"קיר הברזל".