חזון תקומתה של מדינה יהודית בעיני ז'בוטינסקי: משנתו המדינית של זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 502

שם המחבר: בראון מורג
שנה לועזית: 2017
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי החברה. המחלקה למדע המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

העבודה עוסקת במשנתו המדינית של זאב ז'בוטינסקי - באופיה החוקתי, הכלכלי והחברתי של המדינה היהודית העתידית בחזונו.