הלאומיות היהודית בתפיסתו של ז'בוטינסקי דרך עיון בדמותו של שמשון המקראי כפי שמשתקף ברומן "שמשון" ובמסה "ארבעה בנים"

סימול עבודת המחקר : כ8 - 497

שם המחבר: גרינברג אריה נחמן
שנה לועזית: 2017
שם המוסד : המכללה האקדמית הרצוג
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

העבודה עוסקת בגישתו הלאומית של ז'בוטינסקי וקשריה ללאומיות הכללית ולמסורת היהודית כפי שהיא משתקפת בספרו "שמשון" ובמסה "ארבעה בנים".