ההיבטים הפוליטיים של ההגירה והשפעתם על ההתיישבות בארץ ישראל בכלל, ותרומתם של צעירי בית"ר להקמת נהריה בפרט

סימול עבודת המחקר : כ8 - 496

שם המחבר: כהן עירית
שנה לועזית: 2017
שם המוסד : האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה להיסטוריה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

העבודה עוסקת בהשפעתם של חברי בית"ר לטביה וליטא על תפיסת עולמם הפוליטית של חלוצי התנועה, שפעלו למען הקמת נהריה.