הסכסוך בין היישוב המאורגן לרוויזיוניסטים ולאצ"ל בשנים 1945-1930 - מקרה בוחן

סימול עבודת המחקר : כ8 - 492

שם המחבר: לוי בלוך מרגלית
שנה לועזית: 2016
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

העבודה עוסקת בבחינת הסכסוך בין היישוב המאורגן לבין התנועה הרוויזיוניסטית והאצ"ל על פי "המודלים ליישוב סכסוכים".