אומה של מלכים: לאומיות ליברלית בכתביו של זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 491

שם המחבר: רהט גל רות
שנה לועזית: 2016
שם המוסד : הפקולטה למדעי הרוח והחברה. המחלקה לפוליטיקה וממשל.
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

העבודה עוסקת בתכני הרעיון הלאומי-ליברלי בכתביו של זאב ז'בוטינסקי.