ההתנקשות בלורד מוין בראי המודל המערכתי - חיצוני

סימול עבודת המחקר : כ8 - 489

שם המחבר: פלדמן דורון
שנה לועזית: 2015
שם המוסד : אוניברסיטת תל אביב. הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

העבודה עוסקת בניתוח פעולת ההתנקשות בלורד מוין, השר לעינייני המזרח התיכון, על ידי לח"י, באמצעות המודל המערכתי-חיצוני (בתחום מדעי החברה)