עינוי אסירים ועצורים מהאצ"ל על ידי כוחות הביטחון הבריטיים במהלך שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל (1920-1948)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 488

שם המחבר: שטרסברג שירה,קדוש מיכל
שנה לועזית: 2017
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן. הפקולטה למשפטים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי 2017. מצורפת חטיבת נספחים

תוכן

העבודה עוסקת בעדויות על עינויי אסירי ועצורי אצ"ל (מקרי בוחן: בנימין זרעוני וחיים גלעד) על ידי כוחות הביטחון הבריטיים בתקופת המנדט.
ראה כרך נוססף של חטיבת נספחים.