With All Their Might : A Human Document of a Jewish Freedom Fighter

סימול הספר : צב- 821/ 2

שם מחבר הספר: Apelboim-Elimelech Chayim
מוציא לאור: Yair Publishing House
מקום ההוצאה: Tel Aviv
שנת ההוצאה הלועזית: 1991
מספר העמודים: 120
שפה: אנגלית
איורים: תצלומים

תוכן

יומנו של חיים אפלבוים שכתב במהלך מאסרו ע"י הבריטים בתקופת המנדט. גם איורים, שירים, מכתבים, קטעי
עתונות ותאור הפריצה לכלא עכו. תקפת הלח"י על בתי המלאכה של הרכבות בחיפה. מאסרם ומשפטם של
חברי הלח"י שהשתתפו בפעולה.