Are You Waiting for Eliahu? The Story of a Woman Freedom Fighter 1942-1948

סימול הספר : עא1- 250/ 2

שם מחבר הספר: Armoni Hannai
מוציא לאור: Yair Publishing House
מקום ההוצאה: Tel Aviv
שנת ההוצאה הלועזית: 2014
מספר העמודים: 192
שפה: אנגלית
איורים: איורים

תוכן

זכרונותיה של חנה ערמוני, ילידת גרמניה, מתקופת פעילותה בלח"י.

מילות מפתח