ממלון פארק ל'מחתרת היהודית'- מקומם של מתנחלי קריית ארבע חברון בעיצוב דרכה האידיאולוגית של ההתנחלות ביש"ע, 1967-1984

סימול עבודת המחקר : כ8 - 478

שם המחבר: אוריאל משה
שנה לועזית: 2015
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן. המחלקה לתולדות עם ישראל ויהדות זמננו
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

המחקר בוחן את סוד כוחה הפוליטי של קבוצת מתנחלי חברון ואת יכולת השפעתה על עיצוב דרכם האידיאולוגית של מתנחלי יש"ע, מקורותיה הרעיוניים של הקבוצה, אופן תפקודם של מובילי הקבוצה בקבלת החלטות ביחס לשלטון החוק, יעדי הקבוצה וכיצד דירגו את מעמדה של ארץ ישראל מול ערכים אחרים, יחסי הקבוצה עם ערביי חברון, אישיותם של דמויות מפתח בקבוצה והשילוב בין דתיים לחילונים, הגורמים לאיבוד מעמדה של קרית ארבע ולהתנערותם של חלקים ממתנחלי יש"ע מדרכם של מתנחלי חברון.

מילות מפתח