הקשר בין תהליכי סוציאליזציה לגיבוש זהות פוליטית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 477

שם המחבר: רוטנר שנהב
שנה לועזית: 2015
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי החברה. המחלקה למדע המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי 2016

תוכן

השוואה של פעילות תנועת העבודה והתנועה הרוויזיוניסטית בתהליכי גיוס וסוציאליזציה תוך שילוב נתונים כמותיים המעידים על כוחן של התנועות בהיבטים שונים.