זאב ז'בוטינסקי והלגיון היהודי במלחמת העולם הראשונה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 476

שם המחבר: קוגן ואדים
שנה לועזית: 2014
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. החוג להיסטוריה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי 2016

תוכן

התפתחות רעיון הלגיון של זאב ז'בוטינסקי במהלך מלחמת העולם הראשונה, גדוד נהגי הפרדות, מאמציו להקמת הלגיון היהודי, הלגיון בארץ ישראל.

מילות מפתח