"הזעקה גברה על כוונותי": זהויות וערכים במבחן בכתבי השואה של רחל אוירבך וראובן פלדשוה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 475

שם המחבר: מנוחין נדב
שנה לועזית: 2015
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי הרוח. החוג להיסטוריה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי 2016

תוכן

רחל אוירבך ו-ראובן פלדשוה - בן שם, ניצולי גטו ורשה:
בחינת הערכים שעמדו בבסיס תיעוד השואה שלהם, ניתוח השפעת המאורעות הקיצוניים על האתוסים בכתיבה עצמה, העמדת כתביהם זה מול זה והשוואתם.

מילות מפתח