לימודי המשפטים של גולי המחתרות במחנות המעצר באפריקה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 473/ 1

שם המחבר: חזן אור ובן עטיה עדי
שנה לועזית: 2015
שם המוסד : האוניברסיטה העברית. הפקולטה למשפטים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי 2016. כ8- 473/ 2 - קובץ נספחים

תוכן

לימודי המשפטים בגלות אפריקה תוך התמקדות בארבעה מהגולים, חברי האצ"ל:: שמואל תמיר, דב מילמן, צבי הדסי ו- מאיר שמגר.

מילות מפתח