תמורות במיתוסים המכוננים של הימין הישראלי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 472

שם המחבר: קולניק יפתח
שנה לועזית: 2015
שם המוסד : האוניברסיטה העברית ירושלים, החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו.
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי 2016

תוכן

בחינת מקומם ותפקידם של שני מיתוסים אשר שימשו את הימין הישראלי בראשית ימיה של המדינה
ולאחר המהפך בשלטון והם: התאבדותם של עולי הגרדום מאיר פיינשטיין ומשה ברזני טרם ביצוע גזר דינם ע"י הבריטים, המיתוס על ההתקפה שבוצעה כנגד אניית הנשק אלטלנה.