זכויות המיעוטים בתורתו של ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 471

שם המחבר: פרתי מעיין
שנה לועזית: 2016
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה למדעי החברה. המחלקה למדע המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי 2016.

תוכן

עמדתו של ז'בוטינסקי לגבי זכויות המיעוט הלאומי- תפיסתו את מדינת היהודים, תפיסתו הליברלית לאומית, דמוקרטיה ליברלית, המתווה החוקתי של מדינת ישראל והיחס למיעוט הערבי.