יוסף גלזמן והתנועה הרוויזיוניסטית בגטו וילנה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 469

שם המחבר: יהלום מירי
שנה לועזית: 2014
שם המוסד : אוניברסיטת תל אביב. החוג להיסטוריה של עם ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי 2016.

תוכן

דמותו ותפיסת עולמו של יוסף גלזמן, נציב בית"ר וסגן מפקד המשטרה היהודית בגטו וסגן מפקד המחתרת המאוחדת בגטו וילנה.