הבחירות העירוניות הראשונות במדינת ישראל, נובמבר 1950

סימול עבודת המחקר : כ8 - 468

שם המחבר: היידקר נדב
שנה לועזית: 2015
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה. החוג ללימודי ארץ-ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי 2016.

תוכן

The first Israeli municipal elections, November 1950.
הרקע למערכת הבחירות העירוניות מתקופת המנדט דרך מלחמת העצמאות ושנות המדינה הראשונות ועד למערכת הבחירות עצמה, המהלכים הפוליטיים והמשפטיים שקדמו לבחירות, תוצאות הבחירות והתגובות הפומביות שזכו להן.