דין וחשבון לועידה הארצית ה-12 (ספטמבר 1973)

סימול הספר : העל- 66

שם מחבר הספר: הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל. הועד הפועל
מוציא לאור: המחלקה להסברה ויחסי ציבור של הועה"פ של הסתדרות העובדים הלאומית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1973
שנת ההוצאה העברית: תשל"ד
מספר העמודים: 363
שפה: עברית
איורים: תצלומים

תוכן

סקירת פעילות בדו"ח הועידה הארצית ה-12 של הסתדרות העובדים הלאומית ומוסדותיה: תחיקה בענייני עבודה, המחלקה לאיגוד המקצועי, מחלקת הארגון, ועדת המנגנון המרכזית, המחלקה להסברה יחסי ציבור ותרבות, הליגה למען העובד הלאומי, המחלקה לנוער, הנוער העובד והלומד הלאומי, מחלקת הכספים, ועדת הביקורת העליונה, קרנות ביטוח ופנסיה,
"סלע"- חברה לשיכון, המוסדות העליונים של ה.ע.ל, קופת חולים לעובדים לאומיים.