BATTLEGROUND: FACT AND FANTASY IN PALESTINE

סימול הספר : מ- 317/ 4

שם מחבר הספר: KATZ SAMUEL
מוציא לאור: Taylor Productions, LTD
מקום ההוצאה: NEW YORK, NY
שנת ההוצאה הלועזית: 2002
מספר העמודים: xii, 322
שפה: אנגלית
איורים: מפות

תוכן

אדמת מריבה - עובדות ודמיון בארץ-ישראל. תולדות הסכסוך היהודי -
ערבי מתחילת המאה העשרים ועד מבצע שלום הגליל. עמדת הערבים, עמדת התנועה
הציונית, עמדת השלטון הבריטי, בעיית הפליטים, הסכסוך לאור תוצאות המלחמות עד מלחמת לבנון. מפות ונספחים.
תוספת למהדורה זו: התייחסות להתפרקות ברית המועצות והעלייה הרוסית למדינת ישראל.