האצ"ל בחזית המשפטית בתקופת 'המרד': 1948-1944

סימול עבודת המחקר : כ8 - 465

שם המחבר: ניות חן-ציון
שנה לועזית: 2015
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן. המחלקה לתולדות ישראל
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

ETZEL'S LEGAL FRONT DURING 'THE REBELLION': 1944-1948 BY CHEN-TZION NAYOT
התנהלותו של האצ"ל בזירה המשפטית בתקופת המרד בבריטים:
2. רקע
3. דפוסי מאבק בזירה המשפטית 4. קו ההגנה 5. בחירת עורכי דין
6. המשפחות 7. ה-הדר: העקרון וביטוייו
8. הצהרות הנאשמים
9. בכל האמצעים (זיוף מסמכים, הדחת עדים וכו') 10. מסקנות
בין הנספחים: משפט חברי האצ"ל לפי תקופות, חברי האצ"ל הנידונים למוות בתקופת המרד, משפטי חברי ה-הגנה, משפטי חברי לח"י בארץ ישראל, פעולות רכש של האצ"ל, הצהרות חברי ה-אצ"ל שלא פורסמו

מילות מפתח