דילמה אנושית בצל הגרדום: פרשת ההתאבדות של מאיר פיינשטיין ומשה ברזאני

סימול עבודת המחקר : כ8 - 464/ 1

שם המחבר: שמואל מאיר,יצחק מור
שם המוסד : אוניברסיטת בר אילן. הפקולטה למשפטים
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי,464 / 2 - רשימת נספחים