מניעי גיוס לארגוני ביטחון ביישוב היהודי בשנות השלושים והארבעים

סימול עבודת המחקר : כ8 - 460

שם המחבר: הכט ליאור
שנה לועזית: 2012
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

סקירה על ארגוני ביטחון ביישוב היהודי: הגנה, אצ"ל, לח"י ומניעי הגיוס אליהם.

מילות מפתח