ההבדלים בהחלת עונש המוות ע"י הממשל הבריטי על עולי הגרדום לבין החלתו על אזרחי בריטניה ובחינת קיומן של הצדקות נורמטיביות לכך

סימול עבודת המחקר : כ8 - 459

שם המחבר: אולמרט נעמי
שנה לועזית: 2014
שם המוסד : אוניברסיטת תל אביב. הפקולטה למשפטים. מרכז צבי מיתר
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי