סוציאליזם-קומוניסטי והשפעתו על תפקידי נשים בלוחמת גרילה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 448

שם המחבר: ויסברוט ורד
שנה לועזית: 2013
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן. המחלקה למדעי המדינה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בעבודה פרק על לח"י, הוייט מין ופעילות נשים בהם.