ראשית ההתיישבות באלון מורה בפרספקטיבה היסטורית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 444

שם המחבר: הורנשטיין אלונה
שנה לועזית: חסר
שם המוסד : אוניברסיטת אריאל. המחלקה למורשת ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

מילות מפתח