ספר העובד הלאומי: חלק ג' 1995-2004

סימול הספר : העל- 59

שם מחבר הספר: הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל. הועד הפועל
מוציא לאור: הסתדרות העובדים הלאומית בארץ-ישראל, הועד הפועל
מקום ההוצאה: חסר
מספר העמודים: 231
שפה: עברית
איורים: תצלומים
הערות: ראה גם : כע 1- 134: יעדים

תוכן

סקירות על פעילות הסתדרות עובדים לאומית וחוברות "יעדים"
מגליון מספר 1 חורף 1996 עד גליון מספר 13 יולי 2004. (מגליון 3: חדשות יעדים).
בגליון 7, סתיו 1999: סקירת פעולות הע"ל לקראת הועידה הי"ח
בגליון 8, יולי 1999: החלטות העידה הי"ח ודברי סקירה
ראה גם: כע1 - 134